Muzeum silnic
ve Vikýřovicích u Šumperka

VIA EST VITA - silnice je život
 

Po stopách bratří Kleinů

Bratři KleinovéRok 2013 byl ve znamení 2. etapy rekonstrukce objektu Muzea silnic a instalace nové stálé muzejní expozice věnované životu a dílu bratří Kleinů. Od prvních podnikatelských krůčků v  1. polovině 19. století, přes úpravy zámeckého parku v Lednici až ke stavbám řady státních a zemských silnic, byla jejich činnost od poloviny 19. století zaměřena hlavně na stavbu železničních tratí. Pracovali mj. na stavbě Ferdinandovy Severní dráhy (část tratě z Vídně do Brna a úsek z Břeclavi do Přerova a Olomouce) i na výstavbě Severní státní dráhy z Brna a Olomouce do Prahy a k  saské hranici. Na horské trati přes Semmeringský průsmyk na Jižní dráze z Vídně do Terstu stavěli dva nejobtížnější úseky včetně vrcholového tunelu.

S koupí vízmberského panství roku 1844 získali nejen zámky Vízmberk a Sobotín, ale také železárny v Sobotíně a Rejhoticích. Železárny v Sobotíně Vybudovali závody v Petrově a ve Štěpánově u Olomouce - produkce jejich železářských podniků v 60. letech 19. století byla druhou největší na Moravě, ve výrobě kolejnic pak byly jejich železárny třetí v monarchii. Od  70. let 19. století byl výrobní sortiment zaměřen na výrobu železničních a silničních mostů, dodávky technologických zařízení dolů, hutí, strojíren a dalších průmyslových podniků i výrobu parních strojů a kotlů. Výrobky z litiny Vyráběly se ale také kamna, nářadí, stroje a stavební i uměleckou litinu.

Koncem 19. století nastal pro železárny úpadek, který s výkyvy pokračoval až do úplného ukončení výroby před první světovou válkou.

Fotogalerie ...Ukázky expozice ...
Ukázky expozice Ukázky expozice Ukázky expozice Ukázky expozice Ukázky expozice Silnice přes Holubí Vrch v Šumperku Sobotín.železárny - montáž mostu Semmering Pam.medaile 150 let Olomoucko pražské dráhy Negrelliho viadukt Mostní štítek Litinová plastika Horníka
 

Spr8va silnic Olomouck0ho kraje Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014 Olomouck7 kraj
©2010 AIT-Outsourcing.cz