Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty

Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty Od 13. března mají návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích možnost zhlédnout unikátní výstavu připravenou členy Muzea jantarové stezky a hedvábné cesty. Výstava „Mincovní poklady na Hedvábné cestě“ představuje legendární spojnici Západu a Východu, která ve starověku, středověku i v ra­ném novověku sloužila především k obchodním účelům, avšak její průběh byl často ovliv­ňován válečnými taženími, z nichž mnohá se stala trvalou součástí světových dějin. Napříč staletími protínala mnohé významné i polozapomenuté státy a civilizační oblasti, usnad­ňovala dálkovou výměnu rovněž v oblasti náboženského přesvědčení (příchod budd­hismu do Číny, rozšíření islámu, křesťanské misie na Dálném východě atd.), vědeckých poznatků a technologických inovací (výroba hedvábí, papíru, střelného prachu apod.), kulturních zvyklostí, etnografických poznatků a umění.

Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty Počátek obchodování na této dlouhé komunikaci se většinou klade do 2. století př. n. l., tedy do doby vynálezu hedvábí, Hedvábná cesta však existovala mnohem dříve a byla zprvu především cestou drahokamů a koření. V 1. století n. l. již byla poměrně pevně vy­mezena svými konečnými „destinacemi“. Na západě to byla silná a kvetoucí Římská říše, na východním konci Cesty neméně velká a mocná říše čínské dynastie Chan. Je příznačné, že obě tato impéria sebe sama vnímala jako centrum kulturního života a vše, co bylo za jejich hranicemi, chápala jako území obývané barbary. A obě impéria také hranice svého světa chránila prostřednictvím Mincovní poklady v srdci Hedvábné cestymegalomanských fortifikačních soustav. Římská říše vybudovala proti dotírajícím barbarům Limes Romanus, Číňané zase svou Velkou čínskou zeď. Ani tyto stavby jim však stabilitu nezajistily a barbaři dosahovali četných úspěchů. Hedvábná cesta a její okolí bylo provázeno ještě jinými cestami – cestami válečnými. Jak pohyb etnik ve stepích v dějinné ose často změnil politickou i etnickou mapu těchto krajin a zasáhl i oba široce rozvětvené konce Cesty.

Součástí sbírek Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty je čtrnáct autentických mincovních pokladů nalezených na místech, jimiž procházela Hedvábná cesta. Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty Mince obsažené v pokla­dech jsou vynikající přehlídkou dějin mincovnictví Střední Asie v dlouhém období od 1. století př. n. l. až do první poloviny 13. století. V českých sbírkách jsou pravděpodobně bez analogií.

Mincovní poklady v srdci Hedvábné cestyVýstava v Muzeu silnic představuje jak celé celky mincovních pokladů – dirhamů, džitalů, drachem ad., tak i jednotlivé unikáty, které jsou zde vystavovány vůbec poprvé. Mince doplňují ukázky šperků, pečetních válečků a korálků, flakonů a misek, výstroje a výzbroje. Řadu dalších informací získají návštěvníci i katalogu, který byl k této výstavě vydán. Z dětí se na výstavě mohou stát malí archeologové, v dětském koutku mohou hledat mince, zahrát si pexeso nebo sestavit puzzle, pro mládež je připraven vědomostní kvíz.

Výstava „Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty“ bude v Muzeu silnic ve Vikýřovicích instalována do 2. června 2018.

 

Autor příspěvku: muzeum silnic