S kováři na cestách

Výstava, která představila kovářské řemeslo a to především v souvislosti s cestováním povozů po našich cestách a silnicích, byla instalována ve  spolupráci s Technickým muzeem v Brně. K vidění byl mj. interiér kovárny – podle ojediněle dochované kovárny v Těšanech,  dobové nářadí a mechanismy, středověké i novověké podkovy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a Muzea Jesenicka. Muzeum silnic prezentovalo i vlastní nebo od soukromých majitelů zapůjčené  exponáty –   např. nejrůznější typy kovadlin, kovářský měch, řadu zajímavých  kovářských výrobků apod.. Instalaci obohatila i prezentace výrobků místního kováře Stanislava Grygara  z Temenice, část jeho výroby byla i součástí výstavního souboru Nožířství a damascénská ocel, který byl součástí „kovářské“ výstavy.  

 

Autor příspěvku: muzeum silnic