Muzeum silnic
ve Vikýřovicích u Šumperka

VIA EST VITA - silnice je život
 

Via est vita – silnice je život

Ukázky expozice26. října 2010 byl v prostorách bývalého Krenišovského dvora ve Vikýřovicích slavnostně zahájen provoz Muzea silnic. V rámci 1. etapy rekonstrukce objektu muzea, za významného finančního přispění tzv. Norských fondů, bylo opraveno historicky nejhodnotnější křídlo dvora, v němž byla instalována stálá muzejní expozice věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů.

Vystavena je zde řada unikátních exponátů. Cestářské řemeslo představují mj. dobové nástroje, dokumenty, služebních odznaky cestářů a cestmistrů. Historii budování cest dokumentují mapy, grafické listy a fotografie. Pohyb po cestách připomínají silniční sáně, bryčka a unikátní „kololis“. První dopravní značení zastupuje jak „čuba“, tak i první opravdové dopravní značky z 30. let – 60. let 20. století.

Ukázky expozicePoválečnou i nedávnou historii silniční výstavby dokumentuje řada kronik, dobových silničních odznáčků, pamětní medaile, slavnostní pásky a kladívka z otevření či rekonstrukce silnic a mostů. Na vývoj silničních mechanismů upozorňují modely a hračky. Patroni silničářů i těch, kteří se po cestách, silnicích a mostech pohybují, jsou zastoupeni plastikami sv. Kryštofa, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého.

Venkovní expozice pak návštěvníkům připomíná staré i nedávné silniční mechanismy – válce, frézy, nakladače, dominantou dvora je také několik mostů ze sobotínských železáren bratří Kleinů.

Fotogalerie ...Ukázky expozice ...
Ukázky expozice Pam.medaile - sil.kongres v Praze válcování silnice Zimní údržba Služební odznak Ukázky expozice Model sil.válce Ukázky expozice K. Tondl-Silnice k Říčanům J. Grus - Silnice Homannova mapa Moravy (dle C. Müllera) Ukázky expozice Ukázky expozice
 

Spr8va silnic Olomouck0ho kraje Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014 Olomouck7 kraj
©2010 AIT-Outsourcing.cz