Mýtní stanice v Sobotíně

Malý domek, stojící v Sobotíně u silnice na Ostravu hned vedle nového mostu přes řeku Mertu, v mnoha lidech jistě vzbudí zájem o to, čemu nebo komu v minulosti sloužil. Jde o zájem oprávněný, protože tento nenápadný objekt má zajímavou historii. Byl postaven jako mýtní stanice na silnici, dříve nazývané Šumperská nebo Jablonská, kterou postavila v letech 1839 – 1842 firma bratří Kleinů. Hned po otevření silnice zde bylo zřízeno 7 mýt silničních a 5 mostních a i když v této době ještě naše mýtní stanice pravděpodobně neexistovala, k roku 1864 je již uváděna v seznamu majetku Sobotínských železáren, které vlastnili právě bratři Kleinové. Protože mýta, tj. poplatky vybírané na silnicích, mostech a přívozech, byla původně regálním právem panovníka a jiné subjekty byly oprávněny vybírat mýtní poplatky na základě privilegia spojeného zpravidla s povinností spravovat a udržovat cesty a mosty, lze usuzovat, že Kleinové si v této době pronajali od státu vybírání mýta na silnici mezi Rýmařovem a Šumperkem a k tomuto účelu nechali v areálu železáren postavit pro výběrčího mýta domek. Další informace o sobotínské mýtní stanici pochází z Vyhlášky c.k. finančního zemského ředitelství pro Moravu z roku 1889, která se věnuje pronájmu vybírání silničního a mostního mýta. V příloze je také seznam mýtních stanic na Moravě, které měly být na roky 1890 – 1892 propachtovány. Pod položkou číslo 34 se nachází také mostní mýto v Sobotíně. Vyvolávací cena za pronájem na jeden rok tehdy byla 100 zl. Mýtní poplatek za jeden kus tažného dobytka byl 2 krejcary a za kus těžkého hnacího dobytka byl 1 krejcar. Na státních silnicích povinnost platit mýtné trvala do roku 1895, k úplnému zrušení výběru mýtného došlo v roce 1902. V následujících letech se v domku vystřídalo několik majitelů, podle pamětníků po roce 1945 sloužil několik let také jako trafika.

Ve druhé polovině 20. století objekt postupně chátral, až se dostal do téměř havarijního stavu a možná by jej potkal smutný osud mnoha jiných podobných staveb. Historie domku a zejména domněnka, že jde možná o poslední, ve své původní podobě dochovanou mýtní stanici nejen v Olomouckém kraji, ale i v České republice, nakonec vedla k tomu, že se jeho rekonstrukce ujala firma SART – stavby a rekonstrukce a. s. a Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby v Šumperku a Muzeum silnic ve Vikýřovicích. Podařilo se tak  zachránit objekt, svou existencí dokladující bohatou silniční historii našeho kraje,  a zároveň stavbu, která je unikátní i neobvyklou  krytinou střechy, kterou jsou litinové tašky. I když nebyly vyrobeny v železárnách bratří Kleinů, jak se původně usuzovalo, způsob využití litiny jako střešní krytiny vyvolal mezi odbornou veřejností velký zájem a taška byla mj. zapsána jako zajímavý sbírkový předmět i do sbírkového fondu Národního technického muzea v Praze.

  1. září 2011, u příležitosti oslav 140. výročí železniční trati Zábřeh – Sobotín, byla zrekonstruovaná sobotínská mýtnice slavnostně představena veřejnosti a předána Olomouckému kraji.
Mýtnice v roce 1934.
Mýtnice v dezolátním stavu v roce 2008.
Rekonstrukce 2009.
Rekonstrukce 2009.
Slavnostní otevření mýtnice dne 10. 9. 2011.
Z otevření mýtnice dne 10. 9. 2011.
Mýtnice v roce 2011.