Od 11.5.2020 muzeum otevřeno

Doporučená opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po otevření muzeí a galerií zpracovaná ve spolupráci s metodickými centry MK, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě. Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností, je […]

Ochrana osobních údajů

V rámci akcí (výstavy , přednášky aj.) pořádaných Muzeem silnic ve Vikýřovicích v prostorách muzea (výstavní sály, expozice, nádvoří a dvůr) jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Muzea silnic ve Vikýřovicích a ochrany vystavených exponátů. Muzeum silnic ve Vikýřovicích nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.