Od 11.5.2020 muzeum otevřeno

Doporučená opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po otevření muzeí a galerií

zpracovaná ve spolupráci s metodickými centry MK, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR

a Českým svazem muzeí v přírodě.

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností, je od pondělí 11. 5. 2020 možné obnovit provoz muzei a galerii. V návaznosti vydala vláda České republiky Usnesení č. 493 ze dne 30. 4. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým nařizuje podmínky otevření muzeí a galerií s účinností od 11. 5. 2020 od 00:00 hodin.

V článku II, písm. j) usneseni č. 493, ze dne 30. 4. 2020, vláda nařizuje, aby při provozu muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována následující pravidla:

– v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům

– mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti

– návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční

prostředky zajistí provozovatel zařízení

– zamezit vstupu do muzea lze osobám, které podléhají karanténě a které mají zjevné akutní potíže

– do muzea  je vstup na vlastní riziko, muzeum neručí za zdravotní stav všech návštěvníků. Pokud návštěvnici do rizikové skupiny obyvatel, měli by návštěvu muzea zvážit.

– obecně platí, že návštěvník zodpovídá za to, s kým je v bližším kontaktu, pracovníci muzea nejsou povinni kontrolovat, zda jsou návštěvníci ve skupině členy rodiny, nebo obývají společnou domácnost apod.)

– pracovníci muzea mohou zamezit hromaděni osob a kontrolovat minimální rozestupy v prostorách před pokladnami a toaletami, v odpočinkových zónách, apod. Obecně je doporučována vzdálenost mezi jednotlivci 2 m (vyjma osob sdílejících společnou domácnost).

– při vstupu vyžaduje a  kontroluje pracovník muzea  nošení roušek nebo jiného zakryti úst a nosu v prostorách muzea

– při prohlídce stálých expozic a výstav je návštěvníkům  zakázáno se dotýkat vystavených exponátů

Autor příspěvku: muzeum silnic