Ochrana osobních údajů

V rámci akcí (výstavy , přednášky aj.) pořádaných

Muzeem silnic ve Vikýřovicích v prostorách muzea (výstavní sály, expozice, nádvoří a dvůr)

jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem

prezentace Muzea silnic ve Vikýřovicích

a ochrany vystavených exponátů.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Autor příspěvku: muzeum silnic