Venkovní expozice mechanismů a mostů

Venkovní expozice mechanismů a mostů

Na nádvoří muzea jsou vystaveny renovované silniční mechanismy (traktorová sněhová fréza, nakladač „jůza“ a další). Mezi ukázkami různých způsobů dláždění byla instalována dřevěná socha sv. Kryštofa, patrona všech kdo se pohybují po cestách a silnicích. Další stroje, které na renovaci ještě čekají, se nacházejí na dvoře, stejně jako vyřazené mostní konstrukce Sobotínsko-štěpánovských železáren.  

Z historie a současnosti silničních mostů

Z historie a současnosti našich silničních mostů

Od počátku roku 2014 probíhaly práce na  poslední stálé muzejní expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů, jejíž slavnostní otevření  27. června 2014  rekonstrukci objektu muzea završilo. Expozice v úvodu představuje mosty nejen jako spojnici  cest a silnic, ale na řadě mincí, bankovek a poštovních známek také jako symbolický spojovací článek lidských osudů. Stavební vývoj našich […]

Po stopách bratří Kleinů

Po stopách bratří Kleinů

Rok 2013 byl ve znamení 2. etapy rekonstrukce objektu Muzea silnic a instalace nové stálé muzejní expozice věnované životu a dílu bratří Kleinů. Od prvních podnikatelských krůčků v  1. polovině 19. století, přes úpravy zámeckého parku v Lednici až ke stavbám řady státních a zemských silnic, byla jejich činnost od poloviny 19. století zaměřena hlavně na […]

VIA EST VITA

Via est vita – silnice je život

26. října 2010 byl v prostorách bývalého Krenišovského dvora ve Vikýřovicích slavnostně zahájen provoz Muzea silnic. V rámci 1. etapy rekonstrukce objektu muzea, za významného finančního přispění tzv. Norských fondů, bylo opraveno historicky nejhodnotnější křídlo dvora, v němž byla instalována stálá muzejní expozice věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů. Vystavena je zde řada unikátních exponátů. […]