Z historie a současnosti našich silničních mostů

Od počátku roku 2014 probíhaly práce na  poslední stálé muzejní expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů, jejíž slavnostní otevření  27. června 2014  rekonstrukci objektu muzea završilo. Expozice v úvodu představuje mosty nejen jako spojnici  cest a silnic, ale na řadě mincí, bankovek a poštovních známek také jako symbolický spojovací článek lidských osudů. Stavební vývoj našich silničních mostů je rozdělen podle používaného stavebního materiálu, nejvýznamnější ukázky jednotlivých kategorií jsou prezentovány řadou sbírkových pohlednic, fotografií, výtvarných děl, mostních stavebních prvků (např. ložisek a  pilot). Vystaveny jsou i  modely ze sbírek  Národního technického muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a Muzea v Litovli. Nejstarším exponátem je pískovcový klenák kamenného mostu z Prostějova z roku 1752, nejtěžším  předmětem je dvojice ozdobných pseudogotických věžiček z mostu v Obříství u Mělníka (každá z nich váží 2,5 tuny). Nejrozměrnějším je pak tzv. Bailey Bridge, provizorní mostní konstrukce používaná od 2. světové války až do dnešních dob. Současnost výstavby našich silničních mostů je dokumentována prezentací mostů, které získaly ocenění Mostní dílo roku, které každoročně uděluje ministr dopravy v rámci mezinárodních sympozií „Mosty“.

Autor příspěvku: muzeum silnic