Via est vita – silnice je život

Ukázky expozice26. října 2010 byl v prostorách bývalého Krenišovského dvora ve Vikýřovicích slavnostně zahájen provoz Muzea silnic. V rámci 1. etapy rekonstrukce objektu muzea, za významného finančního přispění tzv. Norských fondů, bylo opraveno historicky nejhodnotnější křídlo dvora, v němž byla instalována stálá muzejní expozice věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů.

Vystavena je zde řada unikátních exponátů. Cestářské řemeslo představují mj. dobové nástroje, dokumenty, služební odznaky cestářů a cestmistrů. Historii budování cest dokumentují mapy, grafické listy a fotografie. Pohyb po cestách připomínají silniční sáně, bryčka a unikátní „kololis“. První dopravní značení zastupuje jak „čuba“, tak i první opravdové dopravní značky z 30. let – 60. let 20. století.

Ukázky expozicePoválečnou i nedávnou historii silniční výstavby dokumentuje řada kronik, dobových silničních odznáčků, pamětní medaile, slavnostní pásky a kladívka z otevření či rekonstrukce silnic a mostů. Na vývoj silničních mechanismů upozorňují modely a hračky. Patroni silničářů i těch, kteří se po cestách, silnicích a mostech pohybují, jsou zastoupeni plastikami sv. Kryštofa, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého.

 

 

Autor příspěvku: muzeum silnic