Bojovou cestu Československého armádního sboru

Muzeum silnic připomíná bojovou cestu Československého armádního sboru při osvobozování Československa.

Až do 26. května 2018 mají návštěvníci možnost zhlédnout jednu z výstav, kterým Muzeum silnic připomene 100 let Československa. Výstava, instalovaná ve spolupráci s Technickým muzeem Olomouc 1. ČSTSOB, je zaměřena především na poslední měsíce naší okupace a osvobozování Olomoucka v květnu 1945. Právě zde se totiž odehrály bojové střety mezi  Němci a Rudou armádou, po jejímž boku bojovali i příslušníci čs. armádního sboru. Olomouc získala na konci války velký strategický význam, Němci o ni do poslední chvíle nechtěli přijít, protože jejich jednotky ještě na jaře 1945 operovaly na východní Moravě a právě přes Olomouc a okolí vedla jejich strategická ústupová cesta. Proto se také veškeré zbývající síly německé armády na Moravě koncem dubna 1945 soustřeďovaly do olomoucko – prostějovského prostoru. Výstava připomíná jak osvobozování samotné Olomouce a okolí, tak i tankovou bitvu u Klenovic, letecký souboj u Tovačova ad. Vzpomenuta jsou také zvěrstva páchaná Němci na civilním obyvatelstvu. Dobovou atmosféru ukazuje řada fotografií a přepisy záznamů obecní kroniky ze Štěpánova. K nejpoutavějším na výstavě patří trojrozměrné exponáty. Vystaveny jsou „archeologické“ nálezy nejrůznějších částí a součástek tanků a výzbroje, unikátní vojenská výstroj, nábojnice, padák a mnoho dalších zajímavých exponátů. Hlavní význam výstavy spočívá především v připomínce toho, že na znovuzískání svobody pro Československo se podíleli i sami Čechoslováci. Řada z nich opustila svoje rodné obce a města už v roce 1938, po německé okupaci Sudet, a do vlasti se vraceli s nadějí, že jejich boj i oběti jejich kamarádů přispějí ke svobodnému životu v osvobozené republice.

Autor příspěvku: muzeum silnic