Z Vídně na sever

Výstava o stavbě železnic připomíná i podnikatelskou činnost bratří Kleinů

Od úterý 2. června bude v Malém  výstavním sále Muzea silnic ve Vikýřovicích  k vidění výstava zaměřená na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy. Výstavu připravila Alena Borovcová z Národního památkového ústavu, která vychází ze svého dlouhodobého výzkumu.

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska-Uherska byla vyvolána soukromou iniciativou a podpořena privátními prostředky. První parostrojní železnicí habsburské monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda, která směřovala z Vídně na sever přes Moravu a Slezsko k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl také zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí na náklady státu. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se později staly páteří železniční sítě České republiky.

Výstava tematicky doplňuje stálou muzejní expozici Po stopách bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů, rodinná kleinovská firma se významným způsobem na stavbě obou tratí podílela.

Obrazový materiál výstavních panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Návštěvníky určitě také zaujme větší model nádraží v Českém Brodě. Exponáty k výstavě doplnilo i Muzeum silnic, především unikátními pamětními medailemi, dobovými litografiemi apod.

Autor příspěvku: muzeum silnic