Zkamenělé stopy

Výstava „Zkamenělé stopy“ je ke shlédnutí v Malém výstavním sále Muzea silnic od 10. listopadu 2022 do 18. února 2023.

 

Po stopách (a to doslova!) dávných živočichů z minulých geologických dob se mohou vydat návštěvníci neobvyklé výstavy s názvem Zkamenělé stopy, která vznikla v roce 2009 a je výsledkem spolupráce Muzea Prostějovska, Vlastivědného muzea v Olomouci a Katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Realizaci výstavních panelů finančně podpořilo Město Prostějov. Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková a RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. návštěvníkům muzea přibližují mladé a moderní odvětví paleontologie – tzv. paleoichnologii (vědu o fosilních stopách).

V horninách z dávných geologických dob zůstaly někdy uchovány kromě klasických zkamenělin i stopy po různých činnostech organismů a jejich životních projevech, které označujeme jako ichnofosilie („ichnos“ znamená stopa). Často nenajdeme původce stop, ale pouze různé šlépěje, chodbičky, otisky, doupata, které jsou jediným důkazem existence organismu v určitém prostředí. Vznik stopy je nejčastěji spojen se získáváním potravy, s potřebou obydlí nebo úkrytu a s pohybem. Stopy nebo šlépěje živočicha v měkkém bahně vypovídají o pohybu, o způsobu života, o tom, jak získával potravu, jestli ji lovil nebo sám byl loven. K nejatraktivnějším nálezům suchozemských obratlovců z různých částí světa, především z USA a Kanady, ale i z Francie, patří nálezy celých chodníků a stezek se zachovanými stopami druhohorních obrů – dinosaurů. V minulosti byly jejich stopy vykládány různě – např. byly přisuzovány havranům z archy Noemovy. Nálezy na našem území jsou v tomto směru velice skromné – dosud byla nalezena jediná prokazatelná dinosauří stopa v lomu u Červeného Kostelce ve východních Čechách.

Většina stop studovaných ichnology však přece jen patří nenápadnějším, ale rovněž velmi zajímavým mořským bezobratlým živočichům. Právě v moři totiž vznikla v geologické minulosti Země většina usazených hornin, v nichž se tyto stopy uchovaly. V bahnitém dně zde zanechali svoje stopy červi, měkkýši, trilobiti, korýši, ježovky. Někteří z nich rozhrabávali a provrtávali v honbě za potravou sedimenty mořského dna a zanechali v nich charakteristické kanálky a chodby. K ichnofosiliím patří i otvory a chodby, které měkkýši vyvrtali do skal nebo ulit jiných živočichů a také rýhy na kostech po zubech dravců a zhojená zranění. O fyziologických projevech organismů svědčí např. fosilní výkaly a výměšky, vejce, hnízda a doupata.

K fosilním stopám patří nejen atraktivní nálezy ze světa – např. dinosauřích vajec či jejich hnízd, ale i nenápadnější a běžnější nálezy v horninách různého stáří, které známe i z naší republiky. Morava se může pochlubit četnými druhy ichnofosilií, které se nacházejí ve spodnokarbonských horninách Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. Další velmi bohatou oblastí s výskytem fosilních stop jsou Beskydy a Chřiby. Horniny mladších třetihor se na Moravě vyskytují v prostoru mezi Ostravou a Znojmem, který geologové označují jako karpatská předhlubeň. Fosilní stopy zde lze nalézt na valounech usazených hornin (vápenců) a schránkách měkkýšů (např. na lasturách ústřic) nebo na mechovkách. Řada nálezů pochází i z geologických lokalit Prostějovska, např. z Laškova, Přemyslovic, Služína a Seloutek. Vrtavá činnost živočichů se projevuje i v současnosti. Na vápencových pobřežích Jaderského moře můžeme vidět četné ukázky „práce“ vrtavých mlžů.

Výstava „Zkamenělé stopy“ není úzce regionálně zaměřená, její autoři ji koncipovali jako putovní. S problematikou fosilních stop na výstavních panelech seznamuje návštěvníky netradiční průvodce v podobě červa. O velké míře popularizace svědčí názvy jednotlivých panelů, např. „Dejte vejce malované“, „Stopy jako důkaz zločinu“, „Šlápoty druhohorních obrů“, „Domove, sladký domove“, „Koprolity, aneb kde je příjem, tam je výdej“. Autoři výstavy shromáždili kolekci vzorků fosilních stop, pocházejících nejen z geologických sbírek obou muzeí a olomoucké přírodovědy, ale i z vlastních odborných výzkumů. Takto ucelená a komplexní výstava o fosilních stopách doposud v České republice neproběhla.

Vladimíra Jašková, Tomáš Lehotský

Výstava prodloužena do 18. února 2023. 

Autor příspěvku: muzeum silnic