Fenomén Igráček

 Výstavu připravilo silniční muzeum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou EFKO – karton, s.r.o. Vystaven byl nespočet malých plastových figurek –  nejčastěji lidských  postav, které zobrazovaly nejrůznorodější lidské činnosti. Historie této hračky se začala psát již v roce 1976, kdy byla vyrobena první postavička – zedník. Pak následovaly další profese jako kuchař, stavbař, kominík, námořník, cestář či matka s dětmi. Výroba  byla […]

Brána do nebes. Železobetonový obloukový most v Podolsku 1938-1943.

Jak se dnes dostat až nebes? Na tuto otázku mohla mnohým návštěvníkům odpovědět  výstava v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, připravená ve spolupráci s panem Tomášem Jandou.  I když brána do nebes může pro každého člověka vypadat jinak, pro obdivovatele československého mostního stavitelství – odborníky i laiky – je  bezesporu železobetonový obloukový most v Podolsku tou jedinou, ostatně právě […]

Dobrý den, silniční kontrola. Z historie dopravní policie.

Výstava, připravená ve spolupráci se šumperským  Soukromým vojensko -historickým muzeem Františka Hlavatého, představila řadu unikátních exponátů od 19. století až do současnosti. Vlastní muzejní exponáty doplnily předměty zapůjčené například z vlastivědných muzeí v Šumperku a Olomouci, Muzea Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Šumperku, firmou Dopravní značení Svoboda, ale také řadou soukromých sběratelů- František Hlavatý, Vladimír […]

Překvapení!!! Dopravní prostředky z Kinder vajíček

V Malém výstavním sále Muzea silnic ve Vikýřovicích byla ke zhlédnutí  výstava PŘEKVAPENÍ!!!, která představila přes 750 hraček – modelů nejrůznějších dopravních prostředků z KINDER vajíček.  Šumperská sběratelka Hana Turková  je kupovala svému synovi zprvu jako hračky s čokoládovou dobrotou,  když se ale na internetu setkala s pojmem katalogová cena, což pro ni bylo důvodem k pořízení prvního katalogu,  […]

Merkur. Dopravní prostředky a stroje.

Výstavu o legendární  kovové stavebnici, která se stala  inspirativní a zábavnou hračkou mnoha generací dětí, muzeum připravilo ve spolupráci se sběratelem a neúnavným propagátorem Merkuru, panem Jiřím Mládkem. Představila návštěvníkům  na mnoha modelech  historii tohoto českého fenoménu, k vidění byly nejen nejrůznější dopravní prostředky a stroje, ale také například Eiffelova věž a řada dalších unikátů. […]

V té naší aleji aneb aleje kolem našich cest a silnic

Aleje kolem cest a silnic utvářejí harmonický charakter české krajiny a její typický ráz. Název „alej“ je odvozen od francouzského: aller – jíti, od toho pak allée – cesta. V češtině se pro jednu řadu stromů požívá výraz „stromořadí“. Jsou-li řady stromů dvě či více, mluvíme o aleji. V přípisu z roku 1752 je poprvé uložena povinnost sázet […]

Návrat k motorům

Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s šumperskou a javornickou knihovnou. Vystaveno bylo přes 40 barevných fotografií z prostředí terénních motocyklových závodů  javornického fotografa Jiřího Štrajta. Značnou část tvorby věnoval Štrajt reportážní fotografii, především motoristickému sportu. Mimo jiné pravidelně fotografoval motokrosové závody v Moravské Třebové, ale i rychlostní závody a sprint motocyklů. V posledních deseti letech fotografuje […]

Válka na silnicích a mostech

Silnice a mosty se ve válečných konfliktech často stávaly středem pozornosti jak útočníků, tak i obránců. Byly němými svědky přechodů vojenských jednotek a přepravy vojenské techniky, byly ničeny postupujícími i ustupujícími vojsky, narušovány leteckými bombami. Po nich prchalo civilní obyvatelstvo, na svou často poslední cestu se po nich vydávaly židovské rodiny, hnány po nich byly […]

Historické trojkolky

Výstavu historických trojkolek do silničního muzea zapůjčil brněnský sběratel Jiří Fiala, patrně jediný sběre historických trojkolek na světě. Jeho unikátní kolekce dětských historických tříkolek začala vznikat teprve v roce 2005, kdy  zakoupil na jednom setkání historických kol ve Francii krásnou trojkolku pro svoji dceru. Zaujala ho natolik, že se začal věnovat  jejich systematické sbírání.  Následovalo […]

Začalo to kamenem. Z historie dopravního značení.

Výstava „Začalo to kamenem aneb z historie dopravního značení“ přiblížila  na velkoplošných fotografiích nejstarší kamenné „dopravní“ značky – milníky, brzdové kameny, kilometrovníky, rozcestníky z celé České republiky, tak jak je svým objektivem zachytil autor výstavy pan Bořivoj Sojka. Jeho fotografie doplnily trojrozměrné exponáty ze sbírkového fondu Muzea silnic. K vidění byly například kamenné patníky, jejichž název je odvozený […]