Je to chůze po tom světě aneb Turistika dříve a dnes

Výstavu s příznačným názvem „Je to chůze po tom světě aneb Turistika dříve a dnes“  připravil šumperský odbor Klubu českých turistů ve spolupráci  se silničním muzeem a za pomoci výpůjček z řad svých členů, soukromých sběratelů, ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku, archívního fondu Okresního archívu Šumperk ad. Výstava, mapující především bohatou historii turistiky v našem regionu, připomene […]

Autobusem po silnici, do města i na vesnici

Výstava Autobusem po silnici, do města i na vesnici připomínala historii naší autobusové dopravy  od počátku 20. století až do konce 80. let 20. století. Připomenuta byla jak státní autobusová doprava – poštovní i provozovaná ČSD, tak i soukromá.  Vystaveny byly unikátní archívní materiály – jízdní řády, jízdenky, dobové fotografie ad., trojrozměrné exponáty ze sbírky […]

Václav Zapadlík Známky s vůní benzínu

Výstava Známky s vůní benzínu, kterou do Muzea silnic zapůjčilo pražské Poštovní  muzeum, si kladla za cíl seznámit širokou veřejnost s tvorbou Václava Zapadlíka, neodmyslitelně spjatou s malbou a kresbou historických automobilů, tentokrát v kontextu známkové tvorby. Maestro Václav Zapadlík byl představitelem uměleckého směru označovaného jako fotorealismus, přičemž se ve své tvorbě zaměřoval výhradně na dopravní techniku. […]

Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty

Od 13. března mají návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích možnost zhlédnout unikátní výstavu připravenou členy Muzea jantarové stezky a hedvábné cesty. Výstava „Mincovní poklady na Hedvábné cestě“ představuje legendární spojnici Západu a Východu, která ve starověku, středověku i v ra­ném novověku sloužila především k obchodním účelům, avšak její průběh byl často ovliv­ňován válečnými taženími, z nichž […]

Bojovou cestu Československého armádního sboru

Muzeum silnic připomíná bojovou cestu Československého armádního sboru při osvobozování Československa. Až do 26. května 2018 mají návštěvníci možnost zhlédnout jednu z výstav, kterým Muzeum silnic připomene 100 let Československa. Výstava, instalovaná ve spolupráci s Technickým muzeem Olomouc 1. ČSTSOB, je zaměřena především na poslední měsíce naší okupace a osvobozování Olomoucka v květnu 1945. Právě zde se […]

Zimní starosti silničářů aneb z historie zimní údržby

S nadcházejícími zimními měsíci a očekávanou  sněhovou nadílkou měli návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích možnost zhlédnout výstavu  z historie zimní údržby. Výstava připomenula nelehký úkol cestářů a silničářů se zabezpečením sjízdnosti našich cest a silnic v zimním období. První zprávy o zajišťování zimní údržby, spočívající především v ručním prohazování sněhu lopatami,  pocházejí z poloviny 19. století a to pro […]

S kováři na cestách

Výstava, která představila kovářské řemeslo a to především v souvislosti s cestováním povozů po našich cestách a silnicích, byla instalována ve  spolupráci s Technickým muzeem v Brně. K vidění byl mj. interiér kovárny – podle ojediněle dochované kovárny v Těšanech,  dobové nářadí a mechanismy, středověké i novověké podkovy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a Muzea Jesenicka. Muzeum silnic prezentovalo i vlastní […]

20 let Kolštejnského okruhu v Branné

Od 17. června byla ve Velkém výstavním sále Muzea silnic ve Vikýřovicích k vidění výstava 20 let Kolštejnského okruhu v Branné. Malebné městečko Branná a jeho okolí se každoročně v září stávají centrem vyznavačů „jedné rychlé stopy“, majitelů a obdivovatelů historických závodních motocyklů a sidecarů, závodním okruhem,  depem a zázemím pro jednotlivé závodní týmy a soutěžící. Pro návštěvníky […]

Auta do dlaně

V Malém výstavním sále vikýřovického Muzea silnic byla instalována výstava, na které  zavzpomínaly na své mládí starší generace a kouzlo autíček  pohybujících se po autodráhách objevily i děti a mládež, kteří závodní okruhy „sjíždějí“ spíše v počítačových hrách. Zábřežský sběratel Jan Janošík dal k dispozici autodráhy, na kterých bylo možné vlastnoručně vyzkoušet určité řidičské umění, postřeh a […]

Fenomén Igráček

 Výstavu připravilo silniční muzeum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou EFKO – karton, s.r.o. Vystaven byl nespočet malých plastových figurek –  nejčastěji lidských  postav, které zobrazovaly nejrůznorodější lidské činnosti. Historie této hračky se začala psát již v roce 1976, kdy byla vyrobena první postavička – zedník. Pak následovaly další profese jako kuchař, stavbař, kominík, námořník, cestář či matka s dětmi. Výroba  byla […]